Anmälan till förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Placering sker alltid i rimlig tid och i samråd med föräldrarna, utifrån kötid, önskad förskola samt eventuella förtursplaceringar.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa