Ansökan om föreningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan din förening ansöka om följande stöd:

  • Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.
  • Ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet.
  • Ekonomiskt stöd för idrottsverksamhet för barn och ungdomar 0-25 år

Till ansökan bifogas:

  • Föregående års verksamhetsberättelse där det framgår vilken verksamhet föreningen haft.
  • Resultat- och balansräkning för senast avslutat verksamhetsår.

Inlämnas senast 30/4

 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa