Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (44)

  • Anmälan - krossnings- och sorteringsverk

   Krossnings-/Sorteringsverk enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksam- het och hälsoskydd

   Krossnings-/Sorteringsverk enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksam- het och hälsoskydd

  • Anmälan av specialadress

   Specialadress används när en fastighetsägare vill att fakturan ska gå direkt till hyresgäst.

   Specialadress används när en fastighetsägare vill att fakturan ska gå direkt till hyresgäst.

  • Anmälan enligt miljöbalken - Asfalt-/Oljegrusverk

   Anmälan enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt miljöprövningsförordningen

   Anmälan enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt miljöprövningsförordningen

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Arvidsjaurs kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Arvidsjaurs kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

  • Anmälan om olägenhet

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

  • Ansök om ny adress

   Saknar du adress ska du här ansöka om en ny adress på din fastighet

   Saknar du adress ska du här ansöka om en ny adress på din fastighet

  • Ansökan egen sotning

   Den här etjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i etjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

   Den här etjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i etjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

  • Ansökan om befrielse från att lämna avfall

   Enligt Arvidsjaurs kommuns föreskrifter om avfallshantering kan en fastighetsinnehavare beviljas befrielse från skyldigheten att lämna avfall till Arvidsjaurs kommun för hämtning.

   Enligt Arvidsjaurs kommuns föreskrifter om avfallshantering kan en fastighetsinnehavare beviljas befrielse från skyldigheten att lämna avfall till Arvidsjaurs kommun för hämtning.

  • Ansökan om bidrag för enskilda vägar

   Ansökan gäller för perioden 7/1 föregående år till och med 30/6 innevarande år.

   Lämnas in senast 15 december.

   Ansökan gäller för perioden 7/1 föregående år till och med 30/6 innevarande år.

   Lämnas in senast 15 december.

  • Ansökan om bygglov

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

  • Ansökan om förhandsbesked

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

   Ansökan enligt kommunens renhållningsordning

   Ansökan enligt kommunens renhållningsordning

  • Ansökan om tillstånd för upplag

   Ansökan om tillstånd för upplag enligt 7 § Arvidsjaurs kommuns lokala föreskrifter

   Ansökan om tillstånd för upplag enligt 7 § Arvidsjaurs kommuns lokala föreskrifter

  • Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

   Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Brandfarlig vara - anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

  • Brandfarlig vara - Ansökan om tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Bygg - Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

  • Bygg - Anmälan om eldstad och rökkanal

   Anmälan om eldstad/rökkanal

   Anmälan om eldstad/rökkanal

  • Bygg - Ansökan bygglov för skyltanordning

   För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

   För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

  • Bygg - Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

  • Bygg - Ansökan om förhandsbesked

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Bygg - Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Bygg - Rivningsanmälan

   Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning och från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfattande renovering.

   Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning och från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfattande renovering.

  • E-tjänst för att ställa sig i kö för att boka en villatomt

   E-tjänst för att ställa sig i kö för att boka en villatomt i Arvidsjaurs kommun.

   E-tjänst för att ställa sig i kö för att boka en villatomt i Arvidsjaurs kommun.

  • Explosiv vara - Ansökan om tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Explosiv vara - Godkännande av föreståndare/ person med betydande inflytande/ deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

  • Grannyttrande angående borrning av energibrunn

   Alla berörda grannar ska få ta del av din anmälan och karta (med borrhålets placering) för att ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. 

   Alla berörda grannar ska få ta del av din anmälan och karta (med borrhålets placering) för att ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. 

  • Hygges- och naturvårdsbränning

   Här kan du/ni anmäla hygges- och naturvårdsbränning till kommunen. Anmälan ska ske senast 30 dagar före planerad bränning.

   Här kan du/ni anmäla hygges- och naturvårdsbränning till kommunen. Anmälan ska ske senast 30 dagar före planerad bränning.

  • Installation av värmepump

   Här kan du göra en anmälan om installation av värmepumpanläggning.

   Här kan du göra en anmälan om installation av värmepumpanläggning.

  • Kompostering av organiskt hushållsavfall

   Anmälan  om kompostering av organiskt hushållsavfall enligt 38 § Avfallsförordningen (2001:1063)

   Anmälan  om kompostering av organiskt hushållsavfall enligt 38 § Avfallsförordningen (2001:1063)

  • Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

   Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning, som totalt innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer, följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Varje år måste du bland annat kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet, annars kan du få betala en miljösanktionsavgift. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöenheten.

   Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning, som totalt innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer, följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Varje år måste du bland annat kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet, annars kan du få betala en miljösanktionsavgift. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöenheten.

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Myndighetsnämnden Arvidsjaurs kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Myndighetsnämnden Arvidsjaurs kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall

   Anmälan enligt miljöbalken

   Anmälan enligt miljöbalken

  • Ändring av sophämtning

   Ansökan/anmälan om ändring av sophämtning

   Ansökan/anmälan om ändring av sophämtning

  • Ändring/Upphörande av livsmedelsverksamhet

   Här kan du anmäla ändring/upphörande av din livsmedelsverksamhet

   Här kan du anmäla ändring/upphörande av din livsmedelsverksamhet

  Interna e-tjänster (1)

  • Ledighetsansökan

   I denna e-tjänst kan du som är anställd av Arvidsjaurs Kommun ansöka om ledighet på grund av enskild angelägenhet, fackligt uppdrag eller förtroendemannauppdrag.

   I denna e-tjänst kan du som är anställd av Arvidsjaurs Kommun ansöka om ledighet på grund av enskild angelägenhet, fackligt uppdrag eller förtroendemannauppdrag.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll

  Kommun och politik (4)

  • Anmälan för autogiro

   Betala dina fakturor från Arvidsjaurs kommun via autogiro.

   Betala dina fakturor från Arvidsjaurs kommun via autogiro.

  • Ansökan feriearbete 2023

   Ansökan om feriearbete -  födda år 2006 eller 2007.

   Sista ansökningsdag är den 28/4.

   Ansökan om feriearbete -  födda år 2006 eller 2007.

   Sista ansökningsdag är den 28/4.

  • Beställning till Lön/HR-enheterna

   Extern personal, tidigare anställda i Arvidsjaurs Kommun och övriga medborgare kan använda den här tjänsten för att registrera ett ärende till Löne och HR-enheterna.

   Extern personal, tidigare anställda i Arvidsjaurs Kommun och övriga medborgare kan använda den här tjänsten för att registrera ett ärende till Löne och HR-enheterna.

  • Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

   Använd denna e-tjänst för att begära utdrag eller utnyttja andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ur personuppgiftsbehandlingar.

   Använd denna e-tjänst för att begära utdrag eller utnyttja andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ur personuppgiftsbehandlingar.

  Kultur och fritid (1)

  • Ansökan om föreningsstöd

   Här kan din förening ansöka om ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd, ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet samt ekonomiskt stöd för idrottsverksamhet för barn och ungdomar 0-25 år

   Här kan din förening ansöka om ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd, ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet samt ekonomiskt stöd för idrottsverksamhet för barn och ungdomar 0-25 år

  Näringsliv och arbete (7)

  Stöd och omsorg (8)

  • Ansökan om försörjningsstöd

   Försörjningsstödet ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga  eller inte kan lämnas. Biståndet ska vara tillfälligt, vid korta perioder av försörjningsproblem.

   Försörjningsstödet ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga  eller inte kan lämnas. Biståndet ska vara tillfälligt, vid korta perioder av försörjningsproblem.

  • Budget- och skuldrådgivning

   Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? 

   Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? 

  • Förnyad ansökan - ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

   Försörjningsstödet ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga  eller inte kan lämnas. Biståndet ska vara tillfälligt, vid korta perioder av försörjningsproblem.

   Försörjningsstödet ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga  eller inte kan lämnas. Biståndet ska vara tillfälligt, vid korta perioder av försörjningsproblem.

  • Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter

   för hemtjänst, stöd i boende, korttidsboende, trygghetslarm och särskilt boende.

   för hemtjänst, stöd i boende, korttidsboende, trygghetslarm och särskilt boende.

  • Intresseanmälan som kontaktperson/familj

   Anmäl intresse som kontaktperson eller kontaktfamilj.

   Anmäl intresse som kontaktperson eller kontaktfamilj.

  • Utlåtande från hälso- och sjukvården

   Denna e-tjänst kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation.

   Denna e-tjänst kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation.

  • Utlåtande från tandvården

   Denna e-tjänst kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultationen.

   Denna e-tjänst kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultationen.

  Utbildning och förskola (10)