Anmälan av utsedda serveringsansvariga personer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt alkohollagen ska tillståndshavaren anmäla till kommunen den eller de personer som har utsetts att ansvara för servering av alkoholdrycker. Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som utses till serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper om omständigheter i övrigt. Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal. Restauranger och restaurangskolor med serveringstillstånd får efter överenskommelse med skolan anlita restaurangskolans elever i utbildningssyfte.

 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa