Anmälan enligt miljöbalken - Asfalt-/Oljegrusverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift

En avgiften kommer att tas ut för handläggningen av anmälan.

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser: 7 360 kr (8 h)

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod: 5 520 kr (6 h)

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod: 920 kr/timme

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan, karta eller liknande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa