Anmälan - krossnings- och sorteringsverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krossnings-/Sorteringsverk enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksam- het och hälsoskydd

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa