Kompostering av organiskt hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan  om kompostering av organiskt hushållsavfall enligt 38 § Avfallsförordningen (2001:1063)

En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baserar sig på av kommunen fastställd taxa

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa