Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har ni barn som är i behov av barnomsorg om myndigheterna bestämmer sig för att stänga förskolor och skolor?

Då ska du anmäla det med hjälp av den här e-tjänsten.

I dessa corona-tider måste Arvidsjaurs kommun planera för att regering och myndigheter kan komma med nya rekommendationer. Vi måste vara förberedda och snabbt kunna ställa om.

Vi behöver därför veta om ni har barn som är i behov av barnomsorg om beslut fattas att skolor och förskolor ska stänga på grund av corona.

I den situation vi befinner oss i så finns det flera yrkesgrupper som är viktiga för att samhället ska fortsätta att fungera. Kanske tillhör du en sådan grupp?

Då kommer Arvidsjaurs kommun att arbeta för att tillgodose ert behov.

 

Innan du svarar på enkäten, diskutera frågan med din arbetsgivare och fundera även på

  • Hur viktigt är det att just du kan arbeta?
  • Skulle ditt/dina barn kunna vara hemma med en annan vuxen som inte tillhör någon riskgrupp?

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning i vad som är samhällsviktig verksamhet.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa