Ansökan om bidrag för enskilda vägar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om bidrag för vägunderhåll för väg utan statsbidrag. OBS du måste styrka dina anspråk med verifikat på utbetalningar.

Eget arbete anges under Övriga upplysningar.

Ansökan gäller för perioden 7/1 föregående år till och med 30/6 innevarande år.

Ansökan skall lämnas in senast den 15 december för bidragsåret.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Verifikat för utgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa