Anmälan till förskola och fritidshem

LÄS MER

Placering sker alltid i rimlig tid och i samråd med föräldrarna, utifrån kötid, önskad förskola samt eventuella förtursplaceringar.