Bygg - Ansökan bygglov för skyltanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök skyltlov

För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

Du som vill sätta upp en skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område ska söka bygglov. Det gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet.

Om du vill ändra eller flytta en redan uppsatt skylt måste du också söka bygglov.

När behöver jag skyltlov?

Skyltlov krävs inom detaljplanerat område för såväl nya skyltar som väsentlig ändring av befintliga skyltar större än 1m2.

Utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från Länsstyrelsen eller väghållningsmyndigheten.

Innan du söker bygglov

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Arvidsjaurs Kommun på 0960-15500 eller via www.arvidsjaur.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foton
  • Ritningar över situationsplan, fasad- och detaljritning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa