Bygg - Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område.

I prövningen om ett förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet och om det till exempel är möjligt att anordna vatten och avlopp.

Beslut om ett förhandsbesked fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Det gör att den här typen av ärenden generellt har längre handläggningstid än ett bygglov.

När ska du söka ett förhandsbesked?

Om du önskar stycka en fastighet utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om en fastighetsreglering.

När ska du inte söka förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom förutsättningarna regleras i planen och du kan istället ansöka om bygglov direkt. I förhandsbeskedet bedömer vi om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.      

När du ska ansöka om förhandsbesked krävs inte så omfattande handlingar. Det som krävs är en karta där de tänkta fastighetsgränserna finns markerade, planerade in- och utfarter samt en markering där du tänkt att bygga. Kartan bifogar du tillsammans med ansökan.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Arvidsjaurs Kommun på 0960-15500 eller via www.arvidsjaur.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa