Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning, som totalt innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer, följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Varje år måste du bland annat kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet, annars kan du få betala en miljösanktionsavgift. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöenheten.

Vid nyinstallation och konvertering ska köldmediemängden begränsas i möjligaste mån. Tänk på att välja ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.

I denna e-tjänst kan du:

  • Anmäla ny köldmedieanläggning eller konvertering
  • Anmäla skrotning av köldmedieanläggning
  • Bifoga årsrapport 
  • Anmäla operatörsbyte eller ändra administrativa uppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa