Delgivningskvitto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av dig som fått ett beslut från Myndighetsnämnden. Myndighetsnämndenbehöver veta att den det angår har tagit del av beslutet, vilket görs genom att du loggar in i denna e-tjänst och bekräftar att du tagit del av ett beslut med ett specifikt diarienummer samt signerar detta ärende.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Grahn
camilla.grahn@arvidsjaur.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa