Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa