Budget- och skuldrådgivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Budget- och skuldrådgivaren kan visa på alternativ hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. De kan också bistå med stöd för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Vi erbjuder

  • hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • visa på förslag hur du kan förändra din ekonomi.
  • lämna förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • alternativ som fokuserar på dina skulder.
  • förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
  • information om hur en skuldsanering går till.
  • stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen, exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

Enligt Skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning. Denna rådgivning är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa