Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

för hemtjänst, stöd i boende, korttidsboende, trygghetslarm och särskilt boende.

OBS!

Vid underskrift går du/ni med på detta:

"Jag/vi försäkrar med heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är medveten att jag
är skyldig att meddela förändringar som kan påverka min avgift, t.ex. inkomster, boendekostnader m.m.
och godkänner att vi hämtar in uppgifter från försäkringskassan, pensionsmyndigheten och i vissa fall
skattemyndigheten."

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa