Ansökan om bidrag till enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att bidrag ska beviljas ska fastigheten nyttjas som åretrunt boende samt att slutbevis erhållits från miljökontoret (behöver inte bifogas ansökan).

Bidragets storlek är 50 % av den totala anläggningskostnaden, dock max 5000 kr. Andra erhållna bidrag avräknas från anläggningskostnaden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa