Utlåtande från tandvården

LÄS MER

När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. 

Denna e-tjänst kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultationen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa